arrow-intranet-overlay.png
RKBS Vlieberg  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png
KlachtenregelingMedezeggenschapsraad

De MR overlegt met de schoolleiding (mw. Annemarie Huiberts) over belangrijke schoolzaken. Bijvoorbeeld de besteding van het geld van de school en het inroosteren van studiedagen. Bijzondere bevoegdheden zijn instemmings- en adviesrecht. De schoolleiding heeft instemming van de MR nodig voor besluiten die ingrijpend zijn voor het beleid. Op een aantal andere gebieden heeft de MR een adviesrecht. Ook kan de MR zelf met initiatieven komen. Het is van belang dat de achterban van de MR goed geïnformeerd is over de onderwerpen waar de MR zich mee bezighoudt. Op deze manier werken school en ouders/verzorgers samen aan de kwaliteit van het onderwijs en een prettige en veilige leeromgeving voor de leerlingen. De MR is ook het aangewezen orgaan om nieuwe ideeën of aandachtspunten met de schoolleiding te bespreken. De achterban van de personeelsgeleding bestaat uit alle personeelsleden die aan de school verbonden zijn. De achterban van de oudergeleding bestaat uit alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de school.

Hier vindt u het jaarverslag van 2015 – 2016.

Hier vindt u het jaarverslag van 2016 – 2017.

De MR op onze school bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit en door de ouders en drie worden er gekozen uit en door het personeel van de school. Bij aftreden (na drie jaar) worden er verkiezingen uitgeschreven. Elke ouder kan zich kandidaat stellen. Uw betrokkenheid is van belang. Spreek uw ideeën uit, voed ons met uw eventuele zorgen. Als u enthousiast over zaken op de Vlieberg wilt meedenken, kunt u het volgende doen:

  • Zoek contact met één van de MR leden;
  • Maak gebruik van de ideeënbus bij de ingang van de school;
  • Of mail ons (mr@vlieberg.nl).

De leden van de medezeggenschapsraad zijn:

Namens de ouders:

  • Mw. Kim Spaans (voorzitter)
  • Dhr. Maurice Lutterman

Namens de leerkrachten:

  • Dhr. Rogier van ’t Veer
  • Mw. Melissa Heerkens