arrow-intranet-overlay.png
RKBS Vlieberg  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Een fotoverslag van het zeer geslaagde kleuterfeest van 2018.

Na een heerlijke themaweek met high tea, bioscoop, speurtocht en nog meer was vrijdag het afsluitende bulderbal. Prins Rein en zijn hofhouding, onderdanen en belangstellenden genoten van spetterende optredens. Na een hapje en een drankje ging de prins voor in de polonaise. Veel te snel was het tijd om de sleutel van de school weer in te leveren. Prins Rein werd weer Rein uit groep 8, juf Simone weer de baas van de school.

In een vlot spelprogramma werd de kennis van het Verenigd Koninkrijk getest om de prins(es) van 2018 te herkennen. Kinderen en belangstellenden deden enthousiast mee. Onder luid gejuich werd ieder goed antwoord begroet. Uiteindelijk was Rein de winnaar. Hij is de prins van 2018. De hofdames werden voorgesteld en deden hun dansje. Prins Dave II van vorig jaar kwam hem de 45 medailles omhangen. Het nieuwe lied werd uit volle borst gezongen en Rein ging voorop in de polonaise. In de nieuwsbrief van prins Rein (Nieuwsbrief 11) zijn de 11 regels die deze week gelden opgenomen.

De Vliebergers bereiden zich heel goed voor op het sinterklaasfeest. Tijdens de pietenochtend waren er door de hele school heen allerlei activiteiten binnen het thema "sinterklaas". De leerlingen van de bovenbouw hebben thuis prachtige surprises gemaakt. In de gang bij hun lokalen staan ze allemaal ten toon gesteld. Wat is er hard en creatief gewerkt!

Na weken over griezelen en enge dingen gelezen en gewerkt te hebben kwamen twee ghostbusters op school om alle spoken te verjagen. Veelal griezelig verklede en geschminkte kinderen traden op. De twee beste voorlezers, Maaike en Bryan lazen uit hun gekozen boek voor. Luc, Faye en Aukje zaten het dichtst bij het gewicht van de grote pompoen. Hij woog 42 kilo. Zij kregen een griezelig cadeautje.

Op woensdag 20 september 2017 was het weer tijd voor ons gezellige zomerfeest. De commissie had naast de 'oude' een paar superleuke nieuwe spellen bedacht waar graag gebruik van werd gemaakt! Het springkussen van de vader van Pim werd druk bezocht en we genoten van al het lekkers. Aan het einde van de ochtend waren er veel prachtige geschminkte gezichten te bewonderen. Dank aan alle helpende ouders die tijd hebben vrij gemaakt om er een fantastische ochtend van te maken!

Na 21 jaar op de Vlieberg te hebben gewerkt gaat juf Annemarie de school verlaten. Zij zoekt een nieuwe uitdaging en gaat weer studeren. Volgend jaar draait de Vlieberg met een continurooster waardoor er geen tussenschoolse opvang meer nodig is. Veel overblijfmoeders waren al jaren aan de school verbonden. Een had zelf een 25-jarig jubileum gehad. Samen met juf Annemarie organiseerden zij een workshop djembé gegeven door Drum4Fun voor de hele school. In de ochtend werden ritmes en dans ingestudeerd waarna 's middags de voorstelling voor alle belangstellenden volgde. Daarna namen de leerlingen officieel afscheid van juf Annemarie en de overblijfmoeders.

Vijf mei vierden de Vliebergers op hun eigen wijze met een viering in de theaterzaal. Het duo Frank en Freija presenteerde en nam daarbij de vrijheid op de Vlieberg onder de loep. Dit deden zij door de regels uit de schoolgids aan de aanwezigen voor te leggen en aan kinderen en volwassenen een mening te vragen. Toch kwamen zij tot de conclusie dat ook regels nodig zijn om een veilige leeromgeving te realiseren. Iedere groep kwam op het podium om een lied over de vrijheid te laten horen. Dit werd afgewisseld met een aantal gedichten geschreven en voorgedragen door leerlingen van groep 8.

Op het Marine sportterrein werden de koningsspelen gehouden. De leerlingen deden in groepjes zestien verschillende spellen. De dag begon en eindigde met het zingen van het koningslied en de bijbehorende dans.